ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Classic Gold Solutions

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Μόνιμοι εξειδικευμένοι διανομείς  και επαγγελματίες supervisors, ελέγχουν τον τρόπο διανομής καθοδηγούμενοι από έμπειρους account managers που διαχειρίζονται ολόκληρο το πρόγραμμα διανομής.

ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Προωθήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποιούν για εσάς εμφανίσιμες και άρτια εκπαιδευμένες promoters, υποστηριζόμενες από επαγγελματίες supervisors με άριστες δημόσιες σχέσεις.

MERCHANDISING

Ανεφοδιασμός ραφιού, τακτοποίηση και ενημέρωση για ελλείψεις κωδικών, προτεινόμενες παραγγελίες, στήσιμο μεγάλων προβολών παρέχουν σε εσάς ικανοί merchandisers.

MYSTERY SHOPPING

Το Mystery Shopping είναι μία ιδιαίτερη μέθοδος μέσω της οποίας αξιολογούμε την επαφή του πελάτη με την εταιρεία σε πραγματικό χρόνο και τόπο.

New Solutions

INFLUENCER MARKETING
Η στρατηγική marketing
που στοχεύει στην
αναγνωρισιμότητα και
ανάπτυξη του brand σας
μέσω εξειδικευμένων
ανθρώπων – κλειδιών!
DIGITAL MARKETING

Παρέχουμε σε εσάς άρτια οργανωμένες και στοχευμένες στρατηγικές digital marketing, παραδίδοντας σας μετρήσιμα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

TELEMARKETING - SMS MARKTETING

Έμπειροι τηλεφωνικοί πωλητές με άριστες επικοινωνιακές γνώσεις, ωθούν τους δυνητικούς πελάτες να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ένας σωστός σχεδιασμός αυξάνει την αποτελεσματικότητα του μηνύματος και αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων και των στρατηγικών καθιέρωσης της εταιρικής ταυτότητας στο ευρύ κοινό.