ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥν ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Μόνιμοι εξειδικευμένοι διανομείς και επαγγελματίες supervisors που ελέγχουν τον τρόπο διανομής καθοδηγούμενοι από έμπειρους account managers που διαχειρίζονται ολόκληρο το πρόγραμμα διανομής.
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ